ÁTTEKINTÉS

Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet BGSZC-Vásárhelyi Pál Kereskedelmi Szakgimnáziuma testnevelés szakos tanár munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

 • határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

 • Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

 • Budapest, 1212 Budapest, Széchenyi utca 95.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 • Testnevelés órák tartása, tömegsport foglalkozások megtartása.

Illetmény és juttatások:

 • Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.       

Pályázati feltételek:

 • Egyetem, szakirányú tanári egyetemi diploma,
 • magyar állampolgárság
 • büntetlen előélet
 • cselekvőképesség
 • orvosi egészségügyi alkalmasság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Oktatásban, iskolában szerzett szakmai tapasztalat.

Elvárt kompetenciák:

 • pontosság,
 • megbízhatóság,
 • következetesség,
 • határozottság,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképes szakmai önéletrajz
 • iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata
 • nyilatkozat, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak a pályázattal összefüggő kezeléséhez
 • sikeres pályázat esetén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

 • A munkakör legkorábban 2017. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje:

 • 2017. június 29.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Orphanides Mária igazgató nyújt, a +36-1-278-3060 -os telefonszámon.

A pályázat elbírálásának határideje:

 • 2017. június 30.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkavégzés a megadott címen történik. Szükség esetén a dolgozó átirányítható munkavégzés céljából az intézmény (Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum) bármely feladatellátási helyére, amelyek az alábbiak: 1075 Budapest, Wesselényi u.38. 1174 Budapest, Széchenyi u.9-11. 1047 Budapest, Baross u. 72. 1215 Budapest, Csete Balázs u.6-8. 1091 Budapest, Ifjúmunkás u. 31. 1011 Budapest, Ponty u. 3. 1139 Budapest, Váci út 89. 1106 Budapest, Gyakorló u. 21-23. 1081 Budapest, Bezerédj u. 16/A. 1201 Budapest, Vörösmarty u.30. 1184 Budapest, Hengersor u.34. 1087 Budapest, Szörény u. 2-4. 1088 Budapest, Vas u.9-11. 1095 Budapest, Mester u. 56-58. 1064 Budapest, Szondi u.41. 1039 Budapest, Hatvany L. u. 7. 1212 Budapest, Széchenyi u.95. 1095 Budapest, Mester u. 23. 1126 Budapest, Márvány u. 32. 1074 Budapest, Dohány u.65.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

JELENTKEZÉS:

Elektronikus úton Orphanides Mária igazgató részére a a lap tetején található “JELENTKEZÉS MOST” gombra kattintva.